TruBend 5230 S

Délka ohybu 4250 mm
Volný průchod stojanem 3680 mm
Tlačná síla 2300 kN