Výroba BSH hranolu

Nanášení PUR lepidla

Výroba sériového nábytku