Linka pro výrobu BSH hranolů

  • slouží k výrobě lepených dřevěných nosníků (BSH, GLT) v délkách od 4 do 12 m
  • je sestavena z tryskové nanášečky lepidla, polohovacího dopravníku s dynamickým dorazem, stohovacího dopravníku, vlastního lisu a příčného válečkového dopravníku

 

Parametry lisu:

Max. výška hranolu 1200 mm
Max. šířka hranolu 250 mm
Min. šířka hranolu 68 mm
Max. délka hranolu 12 m (možnost prodloužení na 20 m)
Min. délka hranolu 4 m
Doba plného naložení cca 20 minut

Popis činnosti

Chod linky je zcela automatický a pro její obsluhu stačí dva lidé.

Obsluha vkládá lamely na vstupní válečkový dopravník tak, aby je pohon v nanášečce lepidla posouval pod tryskami, kde je na ně naneseno lepidlo. Z nanášečky lamelu převezme dopravník s dynamickým dorazem. Ten polohuje lamelu do požadované pozice, aby bylo možné sestavit požadovaný (odstupňovaný) nosník. Lamela je po té posunuta na dopravník stohování nosníků. Po dokončení stohování nosníku je celý  paket přesunut na nakládací ramena lisu a vzápětí vložen do lisu. Po proběhnutí lisování (doba trvání závisí na použitém lepidlu) jsou slepené nosníky vyklopeny na příčný válečkový dopravník a vyvezeny z prostoru lisu, kde je obsluha odebere.