Popis

Tento lis je určen pro klížení deskových polotovarů. Základem stroje je svařovaný robustní pracovní stůl, který slouží k vlastnímu lepení desek polotovaru a zároveň k vedení konzol. Tyto konzole obsahují vlastní lisovací válce a hydraulický rozvaděč, který slouží k jejich ovládání. Stůl je uložen na nosném rámu. Pod stolem lisu je umístěn elektrický rozvaděč a hydraulický agregát. Konzole je možné ručně posouvat v podélném směru stolu.

Přednosti stroje

  • Jednoduchá obsluha
  • Nenáročnost na údržbu a obsluhu
  • Přehled o lepeném materiálu
  • Tuhá konstrukce
  • Variabilita umístění tlačných prvků

Technické parametry

Hlavní rozměry stroje (D x S x V) 3250 x 2850 x 2300
Rozměry pracovního pole 2000 x 3500 mm
Max. výška lepeného materiálu 630 mm
Počet konzol 5
Počet hydraulických pístů na konzole 6
Pracovní síla válce 0-9 t
Tlak hydraulické soustavy 0-18 MPa
Hydraulická kapalina OH HM 46
Příkon elektromotoru hydraulického agregátu 7,5 kW
Druh elektrické napájecí sítě TNC-S, 3+PE+N, 230/400V, 50 Hz
Hmotnost stroje 9800 kg